Ad hoc analyses en simulaties

Beoordeel dit onderdeel indien de volgende criteria voor u belangrijk zijn:

  • U beantwoordt regelmatig vragen die niet in de normale rapportages afgedekt zijn.
  • U krijgt vragen over budgetgegevens, zoals dekkingsbijdragen, minimumomzet, prijsspeelruimte, trends en productiviteit.
  • U maakt Best Case/Worst Case analyses.
  • U beoordeelt beslissingsalternatieven.
  • U beantwoordt wat, als vragen.
  • U investeert meer tijd dan gewenst in de beantwoording van deze vragen.
 
De belangrijkste vragen voor succes

Uw systeem

Professional Planner

1

Kunt u de aanwezige budgetten en werkelijke gegevens op willekeurige criteria selecteren?

 

2

Kunt u vragen op basis van meerdere dimensies stellen en met grenswaarden werken?

 

3

Kunt u rapportages op basis van uitzonderingen opstellen die alleen die gegevens tonen die groter of kleiner zijn dan een bepaalde waarde?

 

4

Worden uw analyses ook automatisch aangepast indien de gegevenstructuur gewijzigd is?

 

5

Kunt u veel gebruikte analyses opslaan om als voorbeeld te dienen voor soortelijke analyses?

 

6

Berekent uw huidige systeem na een wijziging van afzonderlijke gegevens alle afhankelijke gegevens tot en met de balans opnieuw?

 

7

Kunt u snel scenario’s opstellen waarbij wijzigingen in het budget automatisch tot een nieuwe liquiditeitsprognose en planbalans leiden?

 

8

Kunt u verschillende scenario’s met elkaar vergelijken?

 

9

Kunt u Wat, als analyses uitvoeren waarbij het effect van wijzigingen van betalingstermijnen of omloopsnelheden van de voorraad berekend worden?