Budgetteren

Beoordeel dit onderdeel indien de volgende criteria voor u belangrijk zijn:

  • U bereidt de decentrale planning voor.
  • Voor u is gecentraliseerde informatie en controle belangrijk.
  • U maakt gebruik van de technieken TopDown- en BottomUp- planning.
  • U beoordeelt strategische opties op basis van meerjarenplanningen.
  • U werkt met toegangsrechten per organisatorische eenheid.
  • U wenst gegevensinvoer voor bepaalde perioden te blokkeren.
  • U wenst gedetailleerde toelichtingen op het budget vast te leggen.
  • U wenst na te kunnen gaan welke gebruiker op een bepaald moment een budget heeft vastgelegd of gewijzigd.
  • U schrijft voor in welke volgorde de budgetgegevens vastgelegd worden.
 
De belangrijkste vragen voor succes

Uw systeem

Professional Planner

1

Staat uw systeem decentrale gegevensinvoer gecombineerd met centrale sturing en controle toe?

 

2

Is de volledigheid en betrouwbaarheid van uw databases gewaarborgd door middel van een consistente gegevensoplag?

 

3

Heeft uw huidige systeem functies voor een planning en consolidatie over meerdere jaren?

 

4

Kunt u detailplannen continue verdichten tot totaalplannen, bijvoorbeeld van het verkoopplan, het marketingplan, etc. tot en met de balans?

 

5

Kunnen voor het analyseren van verschillende strategieŽn organisatorische eenheden snel en eenvoudig verplaatst of gecombineerd worden met een automatische herberekening van de resultaten?

 

6

Kunt u elk budgetgegeven documenteren, bijvoorbeeld met memoís?

 

7

Kunnen memoís op basis van criteria zoals gebruiker, tijd, organisatorische eenheid of soort gegeven (omzet, personeelskosten, etc.) gefilterd worden?

 

8

Kunt u voor het opstellen van het budget gegevens van het voorgaande jaar of seizoenspatronen ter beschikking stellen?

 

9

Past uw systeem zich automatisch aan nieuwe technische mogelijkheden en gewijzigde bedrijfseconomische inzichten?

 

10

Kunt u toegangsrechten gedetailleerd vastleggen?

 

11

Kunt u met behulp van protocollen zien wie op een bepaald moment een gegeven heeft ingevoerd of gewijzigd?

 

12

Ondersteunt uw systeem TopDown, BottomUp planning?