Liquiditeitenplanning

Beoordeel dit onderdeel indien de volgende criteria voor u belangrijk zijn:

  • U maakt liquiditeitsprognoses voor de korte- of de middellange termijn.
  • U wilt de tijd voor het maken van liquiditeitsprognoses verkorten.
  • U wilt toekomstige liquiditeitstekorten tijdig herkennen.
  • U stelt planbalansen op.
  • U maakt investeringsbegrotingen met verschillende afschrijvingsmethoden.
  • U maakt kredietberekeningen met aflossingsschema’s en interesten.
 
De belangrijkste vragen voor succes

Uw systeem

Professional Planner

1

Beschikt u over een liquiditeitenplanning voor verschillende organisatorische eenheden (moeder, dochter, filialen…) en kunt u financiële transacties tussen deze eenheden verwerken?

 

2

Wordt automatisch uit de omzet-, kosten- en kasstroomgegevens de planbalans opgesteld?

 

3

Wordt bij een meerjarenplanning de eindbalans automatisch naar de beginbalans overgebracht?

 

4

Zijn planbalansen volgens meerdere internationale standaarden (b.v. IAS, US-GAAP, HGB) gelijktijdig mogelijk?

 

5

Beschikt u bij meerdere deelnemingen over geconsolideerde planbalansen?

 

6

Worden wijzigingen in voorraden, debiteuren- en crediteurenposities en overige werkkapitaalposities direct in de liquiditeit verwerkt?

 

7

Wordt over het liquiditeitssaldo, dat uit de planning ontstaat, automatisch de interest berekend?

 

8

Kunt u de interestkosten per maand differentiëren?

 

9

Worden de resultaten uit de resultatenplanning en eventueel latere correcties in de omzet- en kostenplanning in de kasstroomplanning verwerkt?

 

10

Worden de uitkomsten van de liquiteitenplanning (de interestkosten) automatisch in de resultatenoverzichten meegenomen?

 

11

Kunt u een goalseeking ook op het liquiditeitensaldo uitvoeren?

 

12

Kunt u “wat, als” analyses met betrekking tot liquiditeiten (b.v. betalingstermijnen of voorraadduur) opstellen en simulaties hierop uitvoeren?

 

13

Kunt u vertrouwen op de uitkomsten en deze tot in detail narekenen?

 

14

Kunt u gegevens zowel per periode als cumulatief verwerken?

 

15

Kunt u de liquiditeitsruimte binnen een jaar en voor meerdere jaren beoordelen?

 

16

Wordt na een wijziging van het budget automatisch de bedrijfswaarde (volgens DCF e.d.) opnieuw berekend?

 

17

Kunt u de kasstroom op basis van eigen detailleringen opstellen?

 

18

Kunt u meerdere kredieten plannen met de bijbehorende aflossingsschema’s?

 

19

Kunt u de investeringsbegrotingen en kredietplannen automatisch integreren met het resultatenbudget en de kasstroom?