Controlling

Het management verwacht van de controller optimale ondersteuning bij het nemen van beslissingen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de controller, onder andere, in staat is een rolling forecast op te stellen en dat ondersteunt met scenario en ad hoc analyses. Bij het opstellen van de prognoses dienen de effecten op het resultaat, de cashflow en de balans direct zichtbaar te zijn. Bovendien dienen de rapportages tijdig beschikbaar te zijn.

Op het moment dat uw spreadsheets te complex worden en daardoor de flexibiliteit en betrouwbaarheid afneemt is een professionele oplossing gewenst.

Meer informatie...

Operationele planning

Veel gegevens voor de operationele planning worden met Excel verzameld. Hoewel dat redelijk flexibel is blijken de nadelen groot. Wie heeft de laatste versie van het sheet? Zijn alle spreadsheets juist samengevoegd? Wat is de vergelijking met vorig jaar? Dit zijn nog slechts een paar van de vele vragen die spelen.

Voor een planning van de kosten en/of opbrengsten per werknemer, contract, product of klant dienen veel gegevens verzameld te worden.

Een flexibel systeem dat decentraal gebruikt kan worden en dat alle data in een centrale database opslaat is de oplossing.

Meer informatie...

Business Intelligence

Het analyseren en rapporteren van de in de organisatie aanwezige gegevens is nuttig en noodzakelijk.

Op basis van enorme hoeveel-heden gegevens worden elke dag, week of maand rapportages opgesteld. Elke managementlaag wenst specifieke informatie om operationele of strategische beslissingen te nemen. Hiervoor zijn interactieve dashboards met actuele KPI's nodig.

De software oplossing bestaat uit een dynamisch systeem voor Corporate Performance Management waarin met behulp van workflow en analyses proactief en betrouwbaar gestuurd kan worden.

Meer informatie...