Resultatenplanning

Beoordeel dit onderdeel indien de volgende criteria voor u belangrijk zijn:

  • U maakt of verwerkt omzet- en kostenbegrotingen.
  • U wilt de tijd voor het maken van budgetten verkorten.
  • U heeft meer tijd nodig voor de inhoudelijke beoordeling van de budgetten.
 
De belangrijkste vragen voor succes

Uw systeem

Professional Planner

1

Kunt u de omzetplanning in meerdere niveau’s onderverdelen op basis van uw afzetgebieden zonder formules te moeten wijzigen?

 

2

Kunt u de onderverdeling van de omzet- en kostenplanning op ieder moment wijzigen zonder formules aan te passen en zonder gegevensverlies?

 

3

Ondersteunt uw huidige systeem zowel Top-Down als Bottom-Up planning?

 

4

Kunt in verschillende valuta budgetteren en in overeenkomstige valuta consolideren?

 

5

Kunt u vertrouwen op de uitkomsten en deze tot in detail narekenen?

 

6

Is de planningslogica in overeenstemming met uw ondernemingsstructuur?

 

7

Zijn na een eenmalige dataverwerking zowel de interne calculaties als de handelsrechterlijke en internationale voorschriften ingevuld?

 

8

Kunt u zonder extra moeite een jaarplanning en een meerjarenplanning combineren?

 

9

Kunt u in een meerjarenplanning elk jaar naar keuze onderverdelen (b.v. in maanden, kwartalen)?

 

10

Kunt u gegevens zowel als periodebedrag als cumulatief bedrag verwerken?

 

11

Beschikt u over een kostenbesparende gegevensverwerking over internet en intranet?

 

12

Berekent uw huidige systeem automatisch de interestkosten over het rekening-courant die het gevolg is van de omzet- en kostenplanning?

 

13

Kunt u interne doorbelastingen in de planning weergeven?

 

14

Kunt u meerdere bedrijven consolideren?

 

15

Krijgt u na elke wijziging van de planningen actuele bedrijfswaarde volgens ondermeer de DCF methode?

 

16

Is uw huidige controlling systeem in staat om ook grote hoeveelheden gegevens te verwerken (b.v. duizenden kostensoorten)?

 

17

Kunt u een goalseeking (doelzoeken) uitvoeren?

 

18

Kunt u decentrale gegevensinvoer via het internet laten plaatsvinden?

 

19

Kunt u “wat, als” analyses maken en simulaties uitvoeren?