Ten Solutions Support

Voor al uw vragen over het gebruik van de Professional Planner software kunt u terecht bij onze Support afdeling. U kunt Support als volgt bereiken:

Supportformulier: Klik hier
Telefoon: +31-(0)30-6570059 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)
Fax: +31-(0)30-6563638
Professional Planner Support:
Downloads: prevero downloadcenter
Online Wiki-help: http://nl.competence.prevero.com (Nederlands)

Indien u per e-mail contact opneemt met onze Support over een technisch probleem, vermeldt dan a.u.b.:

  • De naam van de door u gebruikte software.
  • Het versienummer van uw software.
  • De door u gebruikte versie van Windows (bijvoorbeeld: Windows 7 Ultimate 64-bit).
  • Het door u gebruikte database-systeem (bijvoorbeeld SQL Server 2008 R2 Express).
  • De stappen die u uitvoert die tot het probleem leiden en de letterlijke tekst van de foutmelding (indien van toepassing).
  • Sluit - indien mogelijk - een schermafdruk bij waarop de fout(melding) te zien is. U kunt een schermafdruk maken door op de PrintScrn toets te drukken (dit is de toets rechts naast F12). Vervolgens kunt u de schermafdruk plakken in Word. Sla het Word-bestand op en stuur het mee met uw e-mail aan Professional Planner Support.